Varaaminen ja maksu

Varauksen tehtyään asiakas saa tilinumeron koko vuokrasumman maksamista varten. Lasku on maksettava annettuun eräpäivään mennessä.

Peruutukset ja muutokset

Peruutuspäivä on se päivä, jona Vähä – Pylvään Metsästysseura on saanut tiedon peruutuksesta.

Mikäli varaus peruutetaan hyvissä ajoin (14 vrk) ennen vuokra-ajan alkamista varauksen jälkeen sattuneen äkillisen sairauden, tapaturman tai kuolemantapauksen johdosta, joka on sattunut vuokralaiselle tai hänen lähiomaiselleen, on asiakkaalla tällöin oikeus saada maksamansa vuokra takaisin kokonaisuudessaan.

Varaus ei peruunnu automaattisesti, jos laskun jättää maksamatta!

Omistajan oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este (force majeure,) voi kohteen omistaja irtisanoa vuokrasopimuksen, jolloin omistajan on mahdollisimman pian ilmoitettava tästä kohteen vuokranneelle asiakkaalle. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata

Avaimet

Asiakas palauttaa Salon Tuvan avaimet saamiensa ohjeiden mukaan.

Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä Salon Tuvan avaimesta omistajalla on oikeus periä vähintään 200€ korvaus. Salon Tuvan huoltajalla on oikeus periä vähintään 50€ korvaus, mikäli hän joutuu avaamaan Salon Tuvan oven sisälle jääneen avaimen vuoksi.

Oleskelu kohteessa

Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus Salon tupaan ja sen varustukseen sekä pihapiiriin. Salon tuvalla on esitteessä tai muutoin ilmoitettu tietty majoituskapasiteetti eli vuodepaikkojen määrä. Mikäli kohdetta tai sen pihapiiriä käyttää enemmän henkilöitä kuin mikä Salon tuvan henkilökapasiteetti on, asiasta on sovittava Vähä-Pylvään metsästysseuran kanssa etukäteen. Henkilömäärä on ilmoitettava kohdetta varattaessa.

Asiakas tuo mukanaan omat liinavaatteet. Asiakas vastaa Salon tuvan ja sen pihapiirin siisteydestä vuokra-aikana. Mikäli vuokrauksen päätyttyä ei siivousta ole tehty, omistajalla on oikeus periä korvaus, vähintään 150 euroa, Salon Tuvan ja sen pihapiirin siivoamisesta.

Salon Tupa on asiakkaan käytössä tulopäivästä klo 14 lähtöpäivään klo 12 saakka, ellei toisin ole sovittu.

Lemmikkieläimiä ei saa pitää sisällä allergiasyistä ja tupakointi on kielletty kaikkialla sisätiloissa.

Salon tupa ja piha on jätettävä siistiksi.

Vahinkojen korvaukset

Asiakas on velvollinen korvaamaan omistajalle vahingon, jonka hän on aiheuttanut Salon tuvalle, sen irtaimistolle tai Salon tuvan pihapiirille.

Valitukset

Mahdolliset valitukset on aina tehtävä välittömästi aiheen ilmaannuttua Salon tuvan majaisännälle (Hannu Hietala 0500995982).

Muuta huomioitavaa

Salon Tupaa ei vuokrata jälleenmyyntiin. Salon Tuvan varauksen yhteyteen ei ole kiintiöity metsästyslupia.