Hirvijahti 2021

Lupia myönnetty 5 kpl.

Vähä-Pylvään metsästysseuran harjoitusammunnat ja hirviporukan kokous on 14.8.2021 klo 10.00. Huhmarin ampumaradalla. On suotavaa osallistua kokoukseen ja ammuntoihin, jos aikoo osallistua hirvenpyyntiin.

Jos ei pääse kokoukseen ja ammuntoihin, niin ilmoitus halukkuudesta osallistua hirvijahtiin 31.8.2021 mennessä Timo Sorvojalle, puh. 050-4119578.

Hirvijahti 2017

Hirvi-isäntä

Timo Sorvoja

050 4119578

Hirviporukan tilinumero FI7455340540048844

Hirvi-/kaurisjahti vuonna 2016

Hirvi-isäntänä toimii Petri Ängeslevä puh.050 3881181 ja kaurisisäntä on Sami Seppälä.

Hirvi-/kaurisjahti vuonna 2015

Hirvi-isäntä toimii Petri Ängeslevä puh. 050 3881181.

Seuran viralliset ammuntavuorot 2015 on la 5.9.2015. RHY:n radalla. Ammunnat alkavat klo 9.

Hirvi-/kaurisjahti vuonna 2009

Hirviä kaadettiin syksyn -09 jahtikaudella, aikuisia 24 kpl ja vasoja 21 kpl. Yhteensä 45 kpl.

Aikuisista oli uroksia 10 kpl.

Hirviporukka lahjoitti veteraaneille yhden hirven ja metsästysseuran majarahastoon viisi hirveä.

Hirviporukassa oli v. 2009 jäseniä 22, joista puolella osuudella 8 henkilöä.

Hirvi-isäntänä jahtikaudella -09 on toiminut Hannu Hietala.

Kauriita ammuttiin 2kpl ja molemmat olivat uroksia. Kaurisvastaavana jahtikaudella -09 toimi Sakari Kivijakola.

Hirvi-/kaurisjahti vuonna 2008

Hirviä kaadettiin syksyn -08 jahtikaudella, aikuisia 12 kpl ja vasoja 13 kpl. Yhteensä 25 kpl.

Hirvi-isäntänä on toiminut Hannu Hietala.

Koko suomessa kaadettiin hirviä -08 jahtikaudella kaikkiaan n. 64 000 yksilöä.

Kauriita on pyydetty 10.1.09 mennessä 1 aikuinen ja 7 vasaa. Jääväksi kauriskannaksi on arvioitu n. 20 yksilöä.

Kauriinpyynti tapahtuu valvotusti Sakari Kivijakolan johdolla.

Hirvi-/kaurisjahti vuonna 2007

Hirviä kaadettiin syksyn -07 aikana, aikuisia 26 kpl ja vasoja 12 kpl.

Vähä – Pylvään Metsästysseura on anonut syksyn -07 hirvijahtiin pyyntilupia 60 hirvelle.

Koko maahan myönnettiin hieman yli 53 000 pyyntilupaa, tämä on vajaa viidennes vähemmän kuin viimevuonna.

Kauriita on päätetty pyytää 10 kpl ( 5 aikuista ja 5 vasaa). Kauriita kaadettiin 2 kpl.

Kauriinpyynti tapahtuu valvotusti Sakari Kivijakolan johdolla.

Hirvi-/kaurisjahti vuonna 2006

Hirviä kaadettiin syksyn -06 aikana n. 60 kappaletta. Kauriita 1 kappaletta.

Suuresta kaatomäärästä huolimatta alueelle jäi kohtuullinen hirvikanta.

Koko maassa ammuttiin viime syksynä kaikkiaan 74 000 hirveä. Aikuisia hirviä tästä määrästä oli n. 39 500 ja vasoja n. 34 500.
Koko maan kauris-saalias oli yli 3000 yksilöä.