Maksut vuodelle 2019

  • Alle 18 vuotiaille seuran jäseneksi liittyminen on maksutonta
  • Yli 18 vuotiaille liittymismaksu on 100€ 
  • Seuran jäsenmaksu 30€
  • Riistanhoitovelvoitemaksu, jonka sääntöjen mukaan jokainen jäsen maksaa 20€
  • Kausikortti 75€
  • Päiväkortti ja aloituspäivä 10€
  • Kyyhky- ja sorsakortti koko kaudelle 40€

Hirvijahti

Metsästysaluekartat

Metsästystarinat

Pienriistan pyynti

Rauhoitus-/metsästyskielto

Riistanhoito

Vierasluvat ja hinnat