Jäsenmaksut, liittymismaksut, kausi- ja päiväkorttien hinnat kaudelle 2021-2022

  • Jäseneksi liittyminen: Liittymismaksu 100 €
  • Alle 18-vuotiaalle jäseneksi liittyminen on maksutonta
  • Seuran jäsenmaksu 30 €
  • Riistanhoitovelvoitemaksu 20 €
  • Kausikortti 100 €
  • Päiväkortti ja aloituspäivä 20 €
  • Kyyhky ja sorsa 50 €
  • HIrviporukkaan liittyminen: Liittymismaksu 150 €
  • Fasaanin pyynti (yhden fasaanin tiputus) koiraa apuna käyttäen 40 €

Maksuista on päätetty seuran talvikokouksessa, joka pidettiin koronatilanteen vuoksi vasta 25.5.2021.

Hirvijahti

Metsästysaluekartat

Metsästystarinat

Pienriistan pyynti

Rauhoitus-/metsästyskielto

Riistanhoito

Vierasluvat ja hinnat