Jäsenmaksut, liittymismaksut, kausi- ja päiväkorttien hinnat kaudelle 2022-2023

  • Jäseneksi liittyminen: Liittymismaksu 100 €
  • Alle 18-vuotiaalle jäseneksi liittyminen on maksutonta
  • Seuran jäsenmaksu 30 €
  • Riistanhoitovelvoitemaksu 20 €
  • Kausikortti 100 €
  • Päiväkortti ja aloituspäivä 20 €
  • Kyyhky ja sorsa 50 €
  • Hirviporukkaan liittyminen: Liittymismaksu 150 €
  • Fasaanin pyynti (yhden fasaanin tiputus) koiraa apuna käyttäen 40 € (tarkennetaan kesäkokouksessa 2022)

Maksuista on päätetty seuran talvikokouksessa, joka pidettiin 25.2.2022.

Vierasluvat ja hinnat

Hirvijahti

Karhu / Ilvesjahti

Pienriistan – ja kauriinpyynti

Metsästysaluekartat

Riistanhoito

Rauhoitus-/metsästyskielto

Metsästystarinat