Yleinen

Jos et saanut laskua s-postiin maksa jäsenmaksu näillä tiedoilla.

Viestikenttään Oma nimi ja Jäsenmaksu 2022

Jäsenmaksun eräpäivä on 02.06.2022

Summa 50:00 €

TILINUMERO : IBAN FI15 5534 0520 0551 99

BIC OKOYFIHH

Pankki Keskipohjanmaan osuuspankki

Vähä-Pylvään metsästysseuran talvikokous pidetään Salon tuvalla perjantaina 25.2.2022 klo 17:30 alkaen.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa paikalle terveisin Johtokunta

Lauantai 19.9.2020 klo 13.00. Salon tupa.

Maanomistajien sekä Kantokylän ja Vähä-Pylvään metsästysseuran jäsenten yhteinen kuulemistilaisuus.

Aiheena metsästysseurojen yhdistäminen.

Paikalle oli saapunut useita maanomistajia sekä molempien metsästysseuran jäseniä.

Molempien metsästysseurojen puheenjohtajat perustelivat aluksi, minkä vuoksi ajatus metsästysseurojen yhdistymisestä on syntynyt. Molemmissa metsästysseuroissa on samankaltaisia huolenaiheita, jotka voitaisiin ratkaista yhdistämällä seurat. Jäsenmäärän vähentyminen ja sen myötä aktiivinen talkootoiminta riistanhoidon ja metsästysseuran toiminnan hyväksi on kuihtunut. Molempien seurojen hirviporukan jäsenmäärä on pienentynyt, minkä vuoksi hirvenpyynti on muuttunut haasteelliseksi. Riistavahinkojen määrä uhkaa nousta, koska nykyisellä jäsenmäärällä ja kuihtuneella toiminnalla metsästys on vaikeaa.

Nykyisen toimintamallin mukaisesti Kantokylän ja Vähä-pylvään metsästysseurat ovat vaihtaneet keskenään kausikortteja pienriistan pyyntiin. Molempien seurojen jäsenet ovat siis jo useamman vuoden kulkeneet riistanpyynnissä kummankin seuran metsästysalueilla. Toiminta on ollut asiallista ja siitä on hyviä kokemuksia. Kummallakin seuralla on vuokrattuna metsästysmaita noin 6000 ha maita, yhdistämällä maata olisi 12 ha. Nykyinen metsästysmaaston pirstaleisuus vähenisi, jos seurat ja metsästysalueet yhdistettäisiin.

Molempien seurojen jäsenet ovat haastatelleet useita maanomistajia, ja suurin osa heistä on suhtautunut positiivisesti metsästysseurojen yhdistymiseen. Kuulemistilaisuudessa tuli ilmi maanomistajien huolenaiheita liittyen metsästysseurojen yhdistämiseen. Maa-alueilla ja penkkateillä on ajettu autolla siten, että auton jäljistä on aiheutunut vahinkoa maastoon. Roskia ja hylsyjä on jätetty luontoon, ja niitä on päätynyt myös lehmien ruokintapöydälle. Useita vanhoja hirvilavoja on jätetty lahoamaan luontoon. On myös koettu, ettei metsästäjät ole hoitaneet hommaansa hirvivahinkojen ennaltaehkäisyssä, kun taimituhoja on tullut. Huolena oli myös metsästykseen vuokrattujen maa-alueiden siirtäminen kolmansille osapuolille. Maanomistajien pelkona on, että nämä kaikki edellä mainitut epäkohdat lisääntyvät metsästysseurojen yhdistyessä. Seurojen yhdistymisen myötä myös sen säännöt tehtäisiin uusiksi ja näihin epäkohtiin puututtaisiin herkemmällä kädellä.

Molempien seurojen yleinen ajatus on, että metsästysseurojen yhdistäminen tapahtuu ennemmin tai myöhemmin. Metsästysseurojen yhdistämiseen on kaksi vaihtoehtoa:

1. Lakkautetaan molemmat metsästysseurat ja perustetaan yksi uusi seura. Jokainen metsästäjä hakee jäsenyyttä uudelleen muodostettuun seuraan. Maanvuokrasopimukset tehtäisiin uudestaan.

2. Toinen seura lakkaa ja sen jäsenet siirtyvät uuteen seuraan. Maanvuokrasopimukset olisivat valmiina, joten ei tarvisi käydä jokaisen maanomistajan tykönä tekemässä uutta vuokrasopimusta. Mainittakoon, että kaikkia maanomistajia olisi vaikea tavoittaa, koska useat heistä asuvat muualla Suomessa tai ulkomailla.

Kuulemistilaisuudessa ehdotettiin, että hirvipeijaisissa jaettaisiin jokaiselle maanomistajalle lappu, jossa annettaisiin tietoa seurojen yhdistymisestä. Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että maanomistajien informointia pidetään ensiarvoisen tärkeänä.

Kuulemistilaisuudessa oli hyvä tunnelma ja keskustelua syntyi paljon. Lopuksi siirryimme ulos aurinkoiseen säähän jatkamaan keskustelua ja nauttimaan grillimakkaraa ????

Sähköinen jäsenrekisteri

Tallenna yhteystietosi metsästysseuran sähköiseen jäsenrekisteriin.
Huom! Tarvitset siihen toimivan sähköpostiosoitteen.

Linkki jäsentietojen tallennukseen löytyy tuolta vasemmalta Oikopolut -kohdan alta. Klikkaa ”Jäsentietojen tallennus” ja seuraa ohjeita.

Kun olet tallentanut yhteystietosi, jäsenrekisterin hoitaja, Elisa Perälä, lähettää sinulle sähköpostiin ohjeet jäsenrekisteritunnuksen aktivointia varten.

Jäsenrekisterin kautta voit mm. ylläpitää yhteystietojasi, tulostaa jäsenkortin, nähdä jäsenyytesi tilan ja ladata avoimet laskut.

Järjestelmän kautta voimme jatkossa lähettää jäsentiedotteita sekä mm. jäsenmaksut sähköpostilaskuina.WhatsApp -ryhmä

Seuran jäsenille on perustettu WhatsApp -ryhmä. Huolehdithan, että tallennat puhelinnumerosi jäsentietoihisi, jotta voimme liittää sinut WhatsApp -ryhmään. Ryhmän ylläpitäjänä ovat johtokunnan jäsenet.