Nimi (pakollinen)

    Sähköposti (pakollinen)

    Aihe

    Viesti

    Älä lähetä tämän lomakkeen kautta mitään virallisia ilmoituksia, vaan ole yhteydessä suoraan asianomaiseen metästysseuran henkilöön puhelimitse.

    Mm. jäsenanomukset ja metsästysvuokrasopimukset pitää hoitaa henkilökohtaisen kontaktin kautta