Lauantai 19.9.2020 klo 13.00. Salon tupa.

Maanomistajien sekä Kantokylän ja Vähä-Pylvään metsästysseuran jäsenten yhteinen kuulemistilaisuus.

Aiheena metsästysseurojen yhdistäminen.

Paikalle oli saapunut useita maanomistajia sekä molempien metsästysseuran jäseniä.

Molempien metsästysseurojen puheenjohtajat perustelivat aluksi, minkä vuoksi ajatus metsästysseurojen yhdistymisestä on syntynyt. Molemmissa metsästysseuroissa on samankaltaisia huolenaiheita, jotka voitaisiin ratkaista yhdistämällä seurat. Jäsenmäärän vähentyminen ja sen myötä aktiivinen talkootoiminta riistanhoidon ja metsästysseuran toiminnan hyväksi on kuihtunut. Molempien seurojen hirviporukan jäsenmäärä on pienentynyt, minkä vuoksi hirvenpyynti on muuttunut haasteelliseksi. Riistavahinkojen määrä uhkaa nousta, koska nykyisellä jäsenmäärällä ja kuihtuneella toiminnalla metsästys on vaikeaa.

Nykyisen toimintamallin mukaisesti Kantokylän ja Vähä-pylvään metsästysseurat ovat vaihtaneet keskenään kausikortteja pienriistan pyyntiin. Molempien seurojen jäsenet ovat siis jo useamman vuoden kulkeneet riistanpyynnissä kummankin seuran metsästysalueilla. Toiminta on ollut asiallista ja siitä on hyviä kokemuksia. Kummallakin seuralla on vuokrattuna metsästysmaita noin 6000 ha maita, yhdistämällä maata olisi 12 ha. Nykyinen metsästysmaaston pirstaleisuus vähenisi, jos seurat ja metsästysalueet yhdistettäisiin.

Molempien seurojen jäsenet ovat haastatelleet useita maanomistajia, ja suurin osa heistä on suhtautunut positiivisesti metsästysseurojen yhdistymiseen. Kuulemistilaisuudessa tuli ilmi maanomistajien huolenaiheita liittyen metsästysseurojen yhdistämiseen. Maa-alueilla ja penkkateillä on ajettu autolla siten, että auton jäljistä on aiheutunut vahinkoa maastoon. Roskia ja hylsyjä on jätetty luontoon, ja niitä on päätynyt myös lehmien ruokintapöydälle. Useita vanhoja hirvilavoja on jätetty lahoamaan luontoon. On myös koettu, ettei metsästäjät ole hoitaneet hommaansa hirvivahinkojen ennaltaehkäisyssä, kun taimituhoja on tullut. Huolena oli myös metsästykseen vuokrattujen maa-alueiden siirtäminen kolmansille osapuolille. Maanomistajien pelkona on, että nämä kaikki edellä mainitut epäkohdat lisääntyvät metsästysseurojen yhdistyessä. Seurojen yhdistymisen myötä myös sen säännöt tehtäisiin uusiksi ja näihin epäkohtiin puututtaisiin herkemmällä kädellä.

Molempien seurojen yleinen ajatus on, että metsästysseurojen yhdistäminen tapahtuu ennemmin tai myöhemmin. Metsästysseurojen yhdistämiseen on kaksi vaihtoehtoa:

1. Lakkautetaan molemmat metsästysseurat ja perustetaan yksi uusi seura. Jokainen metsästäjä hakee jäsenyyttä uudelleen muodostettuun seuraan. Maanvuokrasopimukset tehtäisiin uudestaan.

2. Toinen seura lakkaa ja sen jäsenet siirtyvät uuteen seuraan. Maanvuokrasopimukset olisivat valmiina, joten ei tarvisi käydä jokaisen maanomistajan tykönä tekemässä uutta vuokrasopimusta. Mainittakoon, että kaikkia maanomistajia olisi vaikea tavoittaa, koska useat heistä asuvat muualla Suomessa tai ulkomailla.

Kuulemistilaisuudessa ehdotettiin, että hirvipeijaisissa jaettaisiin jokaiselle maanomistajalle lappu, jossa annettaisiin tietoa seurojen yhdistymisestä. Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että maanomistajien informointia pidetään ensiarvoisen tärkeänä.

Kuulemistilaisuudessa oli hyvä tunnelma ja keskustelua syntyi paljon. Lopuksi siirryimme ulos aurinkoiseen säähän jatkamaan keskustelua ja nauttimaan grillimakkaraa ????