Noudatamme MTK:n ja Metsästäjäliiton suositusta pidättäytyä hirvipeijaisten järjestämisestä vuonna 2020 koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

– Vähä-Pylvään metsästysseuran johtokunta ja hirviporukka